Algemene voorwaarden in 11 punten.

 

Wij zijn Boston Bay. Jij bent een member of een cursist. Onze algemene voorwaarden zijn kort en in eenvoudige taal omdat wij er redelijkerwijs van uitgaan dat jij je zult gedragen als een verantwoord persoon die alles zal doen dat nodig is om (onvoorziene) schade te voorkomen.

 

 1. Niemand binnen Boston Bay is een beleggingsadviseur met een licentie. Dat betekent dat alle info die wij delen op ieder platform, op persoonlijke titel is en nooit als beleggingsadvies mag worden gezien. Een member dient altijd zelf onderzoek te doen voordat een investering wordt gedaan.

 

 1. Boston Bay is nooit aansprakelijk voor de investeringen van een member. Niet voor de investeringen die winst opleveren en ook niet als een member verlies maakt.

 

 1. Een membership heeft, na het verstrijken van de 7 dagen proefperiode, altijd een looptijd van een jaar. Na het eerste jaar ontvangt de member een bericht (via mail) waarin Boston Bay aangeeft dat een member mag verlengen. Boston Bay verlengt nooit stilzwijgend. Een verlengd membership is dus ook altijd voor de duur van een jaar.

 

 1. Opzeggen gaat heel eenvoudig. Stuur een mail naar info@bostonbaybulls.com 

 

 1. Betalen gebeurt bij aanvang van het membership door de nieuwe member. Daarna neemt Boston Bay het over middels automatische afschrijvingen van de rekening van de member.

 

 1. Wanneer een afschrijving mislukt dan ontvangt de member een herinnering. Vervolgens heeft de member 7 dagen om de betaling handmatig te verzorgen door een overschrijving te doen op de rekening van Boston Bay. Lukt dit niet? Dan volgt een tweede herinnering. Wanneer de betaling na de tweede periode van 7 dagen niet is gedaan, zal Boston Bay de vordering overdragen aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de member. 

 

 1. Boston Bay slaat persoonsgegevens van members niet op. Boston Bay registreert wel cookies bij het bezoeken van de website. Eventuele data wordt alleen gebruikt voor eigen (marketing) doeleinden.

 

 1. Het is niet toegestaan voor members om informatie uit de community te delen, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren met anderen buiten de community. Simpel gezegd; niets uit de Discord en niets uit de Bulls portal mag worden gedeeld buiten deze kanalen. 

 

 1. Doet een member dit wel? Dan zal Boston Bay zonder tussenkomst van een rechter een forfaitaire schadevergoeding van €10.000 per gebeurtenis eisen. Als blijkt dat de schade hoger is dan €10.000 dan zal Boston Bay dat hogere bedrag via de rechter terug eisen.

 

 1. In geval van een geschil tussen Boston Bay en een member, zal de rechtbank in Lelystad oordelen naar Nederlands recht.

 

 1. Boston Bay heeft het recht om een member uit de community te verwijderen zonder de member daarvan eerst op de hoogte te stellen.

 

 1. Het is verboden om tijdens trainingen van Boston Bay schermopnames te maken. Ook niet voor eigen gebruik van een cursist. Wanneer dit wel gebeurt treedt punt 8 in werking.